داعش

جمعیتی از هزاره‌های پاکستان در شهر کویته هنگام حمل تابوت یک تن از قربانیان، ۳ جنوری ۲۰۲۰. عکس از نصیر احمد، رویترز
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند.
هزاران تن از مناطق درگیر جنگ در شمال غرب سوریه فرار کرده اند
قرار است یک پناهجوی ۳۳ سوریایی در پیوند به عضویت گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه شود.
در شرایط خاص امکان سلب تابعیت از شهروندان کشورهای اروپایی وجود دارد.
«کودکان داعش» در کمپ های آوارگان سوریه از دیگران جدا نگهداری می شوند
آوارگان جنگهای جاغوری و مالستان در غزنی. عکس از دویچه وله دری.
اشواق حاجی حمید، پناهنده ایزدی در آلمان در فرودگاه شتوتگارت. عکس از آلبوم خصوصی