دانشجو

 دانشگاه گرونوبل، آلپ فرانسه. عکس: گیلهم ولوت/فیلکر کریتیو کامنز
عکس از آرشیف دویچه وله/ ایران اعلام کرد که افغان های بدون مدرک را در مکاتب می‌پذیرد