دختر

عکس از آرشیف
امین و دوست دختر آلمانی اش/عکس: خصوصی
علی ب. در جریان محاکمه به جرم خود مبنی بر به قتل رساندن سوزانا اعتراف کرد.
محاکمه پناهجوی عراقی در پیوند به قتل یک دختر جوان آلمانی آغاز می‌شود.
دختر جوان سویدنی که از اخراج یک پناهجوی افغان در یک هواپیما جلوگیری کرده بود، محاکمه شد.
پولیس آلمان. عکس آرشیف
عکس از دویچه وله/ الین ارسون، دختر جوان سویدنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان شد.
عکس از دویچه وله/ علی ب. مظنون به قتل یک دختر آلمانی می‌باشد.