درخواست پناهندگی

در شش ماه نخست امسال، درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی تا سطح ده درصد، افزایش یافته است.
عکس از آرشیف/ در شش ماه نخست امسال بیش از ۵ هزار شهروند افغانستان در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند.
براساس ارقام وزارت داخله آلمان فدرال، مجموع تقاضاهای پناهندگی در شش ماه نخست سال روان کمتر از ۸۵ هزار مورد بوده و به این ترتیب ۹ درصد کاهش یافته است.
دادگاه ملی حق پناهندگی فرانسه به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد درخواست‌های پناهندگی رد شده رسیدگی می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
رقم پناهجویانی که در ماه اپریل امسال در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، کاهش داشته است.
نماگرفت صفحه سیماد و تیتر گزارش این نهاد در مورد قانون دوبلین به زبان فرانسه.
آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.
یک پناهجوی افغان در برابر زندانی شدن غیرقانونی خود به دادگاه عالی فدرال آلمان شکایت کرد.
رقم درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۸ نسبت به سه سال گذشته آن در سطح پایین قرار گرفته است.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در سال گذشته، روی حدود ۲۱۶ هزار درخواست پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است.
عکس از: ارشیو مهاجرنیوز.