درخواست پناهندگی

سوئلا براورمن، وزیر داخله بریتانیا
Amanda Rose/Avalon/Photoshot/picture alliance
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف
سالانه، هزاران زن در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند تا خود یا دختران شان را از تهدید ختنه زنانه حفاظت کنند. گرافیک: اگات تروشون بارت/ فرانس ۲۴
پناهجویان اخراج شده از آلمان در سال ۲۰۱۷ به کابل بازگشتند
عکس از آرشیف
رقم درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۲ در آلمان افزایش داشته است
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
بریتانیا اعلام کرده که حدود ۱۲ هزار پناهجو در این کشور، بدون مصاحبه حضوری، پناهندگی به دست خواهند آورد. . عکس: مهاجرنیوز
وزیر مالیه آلمان روی اخراج بیشتر پناهجویان پذیرفته نشده تاکید کرد
پرچم فنلند در هلسینکی. عکس از رویترز
نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال/عکس: Dursun Aydem/AA/picture-alliance
رقم درخواست های پناهندگی در سال ۲۰۲۲ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است
یک مقام ارشد حکومت آلمان می‌خواهد