درخواست

رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است.
در مورد بیش از ۳۲۰۰ درخواست برای الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که دارای حفاظت فرعی در آلمان بوده اند، در سال گذشته تصمیم مثبت گرفته شده است.
کریستوف کرمرانس خبرنگار رادیوی بین‌المللی فرانسه و تعدادی از پناهجویان در پاریس.
مهاجران در آلمان از موبایل شان استفاده می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله
اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
عکس از آرشیف دویچه وله/ یک کودک در شهر دمشق سوریه از پنجره به بیرون نگاه می‌کند.
عکس از دویچه وله/ برگه تحمل (دولدونگ) برای پناهجویان رد شده در آلمان داده می شود که شرایط اخراج به کشورشان مساعد نباشد.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
عکس از دویچه وله/ روند الحاق اعضای خانواده پناهجویان دارای اقامت محدود در آلمان آغاز گردید.
سه شهر ایالت نوردراین ویستفالن آلمان برای انگلا مرکل پیشنهاد کرده اند که پناهجو می‌پذیرند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت