دریای اژه

عکس آرشیف: یک قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
نگهبانان ساحلی ترکیه در حال نجات مهاجران، ۱۱ مارچ ۲۰۲۳. عکس از ویدیوی رویترز/ نگهبانان ساحلی ترکیه
عملیات جستجو بعد از غرق شدن قایق مهاجران در نزدیکی سواحل ایتالیا
امدادگران  جسد یک مهاجر را از آب بیرون آوردند، ۲۸ فبروری ۲۰۲۳. عکس از  رومیو کازیلی/ رویترز
واسکت نجات در دریای اژه. عکس: پکچرالیانس
بخشی از دیوار ساخته شده یونان در مرز با ترکیه، نزدیک روستای پوروس در منطقه اوروس، ۲۱ جنوری  ۲۰۲۳ / عکس: رویترز
یک قایق تخلیه شده پس از غرق شدن در جزیره لسبوس یونان. عکس: رویترز
یک محکمه یونان تصمیم گرفت که اتهامات جاسوسی را علیه یک گروه از نجات مددرسانان لغو کند
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می کند.  عکس: پکچرالیانس
گارد ساحلی ترکیه از نجات دادن حدود ۸۱ پناهجو در سواحل ترکیه خبر داده است (عکس آرشیف)
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می‌کند. عکس: پکچرالیانس