دستگیر

مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی-فرانسه‌یی
تمنا زریاب پریانی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان.
پولیس یونان در حال دستگیری  مهاجران پاکستانی در منطقه اوروس، ٦ مارچ ٢٠٢٠. عکس از رویترز
پولیس فرانسه. عکس: رویترز
پولیس صربستان در حال تخلیه یک کمپ مهاجران. عکس: آرشیف/AP
نیروهای مرزی در مرز بلغارستان و ترکیه. عکس: اي پی
پرچم رومانیا. عکس: آرشیف
پولیس آلمان
افغان‌های بازگردانده شده از ایران. تصویر: IOM
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان. عکس: رویترز
پناهجویان در کانال مانش. عکس: رویترز