دنمارک


حکومت دنمارک سیاست سختگیرانه ای را در قبال مهاجران در پیش گرفته است. /عکس: picture-alliance/Scanpix Denmark
عکس: ارشیف/یک گروه ۲۸ نفره پناهجویان کرد و ایرانی که در یک مرکز اخراج در دنمارک زندگی می کردند، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
اینگر استویبرگ، وزیر امور مهاجرت پیشین دنمارک
Credit: picture-alliance/dpa/T. Eisenkrätzer