راست افراطی

مارین لوپن در مجلس ملی فرانسه، ١٠ جنوری ٢٠٢٣. عکس: رویترز
جیورجیا ملونی، روز دوشنبه ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۲ در روم.. عکس از رویترز
عکس آرشیف: یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
اردوگاه مهاجران در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
عکس: رویترز
نامزد های راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. عکس: رویترز
مهاجران در کاله، ۲۰۱۹. عکس از مهدی شبیل
اریک زمور به شایعات نادرست در مورد پناهجویان متهم است. عکس: رویترز
اریک زمور، در یک کنفرانس خبری در پاریس، ۱۰ جنوری ۲۰۲۲. عکس از رویترز
۶ اکتبر سال ۲۰۲۱، مهاجران در یک کمپ ویژه پذیرش پناهجویان تازه وارد/عکس: picture alliance/dpa/Patrick Pleul
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
عکس نمادین راجع به ناسیونال سوسیالیسم در آلمان