راه های قانونی


کمپ کمیساریای عالی سازمان ملل در لیبیا. مهاجران در این کشور به خاطر جنگ داخلی و بی قانونی در معرض خشونت قرار دارند.
فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است.
عکس از آرشیف/ اتحادیه اروپا به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به بیش از ۳۲ هزار تن اجازه ورود قانونی به این اتحادیه را داده است.
تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده‌های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترز
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
شمار پناهجویانی که از راه‌های قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند، رو به افزایش است.