رودخانه اوروس

دریای اوروس مرز میان ترکیه و یونان. مهاجران تلاش می‌کنند با قایق از این دریا وارد یونان شوند/ عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف: یک گارد ساحلی ترکیه  هنگام کنترول یک قایق مملو از مهاجران. عکس از پیکچر الیانس
The border fence between Turkey and Greece runs near the wetlands of the Evros River
رودخانه اوروس، خط مرزی طبیعی با ترکیه در شمال شرق یونان. عکس از مهاجر نیوز
 پولیس ترکیه و گزمه خدمات عاجل در رودخانه ماریتسا (ایوروس) که مرز طبیعی بین ترکیه و یونان را تشکیل می دهد ۱۳ فبروری سال ۲۰۱۸/عکس:  picture alliance/E. Yildiz
رودخانه ماریتسا (ایوروس) یک مرز طبیعی بین ترکیه و یونان را تشکیل می دهد./عکس: DW
یک کمپ مهاجران در پازارکوله در نزدیکی کاستانیس در مرز ترکیه و یونان، ۱۰ مارچ ۲۰۲۰. عکس از پیکچر الیانس
سربازان ترکیه مهاجران اخراج شده توسط پولیس یونان را با بس‌ها به منطقه مغازه مواد نفتی ازون کوپر انتقال می‌دهند.  عکس از مهدی شبیل