روند تخلیه

آگست ۲۰۲۱ رسیدن افغان های تخلیه شده از افغانستان به امارت متحده عربی (عکس آرشیف)
زنان مهاجر افغان در مقابل یک نانوایی در پشاور منتظر دریافت نان رایگان از مردم هستند.
آغاز روند توزیع پاسپورت پس از ماه‌ها توقف
جریان تخلیه افغان ها از افغانستان
مردم در برابر ریاست پاسپورت در کابل برای به دست آوردن پاسپورت صف بسته اند. عکس از آرشیف
محکمه ایالتی برلین
کتاب‌فروشان در پایتخت و دیگر ولایات افغانستان این تصمیم طالبان را محدودیت در راستای آزادی بیان و اندیشه خطاب می‌کنند
ملالی وردک: زندگی برای زنان افغان تاریک شده است
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس از آرشیف
بتول حیدری. عکس: پکچرالیانس
رسیدن شماری از مهاجران افغان در میدان هوایی شهر انوفر آلمان
عکس از آرشیف/ تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل