زبان آلمانی

روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
عکس از آرشیف/ یکی از صنوف زبان آلمانی برای پناهجویان در آلمان
بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
عکس از دویچه وله/ شرکت های خورد و بزرگ آلمانی در تلاش جزب هر چه بیشتر پناهجویان اند
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
سلما در انتظار دریافت پاسخ به تقاضای پناهندگی اش است/عکس: InfoMigrants./M. MacGregor

هدف از برگزاری کورس های زبان راهیابی مهاجران به بازار کار است. (عکس:ارشیف)
یک گروه از دانشجویان بین المللی در آلمان.
براساس مطالعات پژوهشگران اقتصادی، مهاجرانی که به زبان آلمانی تسلط دارند، در بازار کار آلمان از چانس خوب برخوردارند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ یکی از صنوف درسی پناهجویان را نشان می‌دهد.
بسیاری از مهاجران به خاطر عدم تسلط کافی به زبان آلمانی در ادغام اجتماعی با مشکل مواجه می شوند.