زبان آلمانی

روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
عکس از آرشیف/ یکی از صنوف زبان آلمانی برای پناهجویان در آلمان
بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
عکس از دویچه وله/ شرکت های خورد و بزرگ آلمانی در تلاش جزب هر چه بیشتر پناهجویان اند
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
سلما در انتظار دریافت پاسخ به تقاضای پناهندگی اش است/عکس: InfoMigrants./M. MacGregor

هدف از برگزاری کورس های زبان راهیابی مهاجران به بازار کار است. (عکس:ارشیف)