زبان

عکس از آرشیف/ مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
مرکز پذیرایی از مهاجران در سولنتونا در سویدن. عکس DR
اپلیکیشن صوتی آلیا گفتگو میان بیمار و متخصص صحی را که به یک زبان صحبت نمی کنند، ترجمه می کند. عکس: برگرفته از سایت AaliaTech
انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان برنامه های ویژه برای کودکان مهاجر افغان دارد. عکس: انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ترکیه
مرکز الفا سنتر، زمینه آموزش زبان، سرگرمی و فعالیت‌های ورزشی را برای  مهاجران کمپ واتی فراهم می‌کند. عکس از ریمی کارلیه
توماس دیمیزیر، وزیر داخله پیشین فدرال آلمان.
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
هم سطح بودن چشم ها (Auf Augenhöhe)
جشنواره " یک نیمه روز در بامیان" در هشر مونزرون در جنوب شرقی پاریس برگزار شده بود. عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز