زمین لرزه

این زلزله حداقل ۳۰ ثانیه ادامه داشت و حتی تا شهر دهلی نو در هند نیز که تقریبا ۲۰۰۰ کیلومتر از مرکز زمین لرزه فاصله دارد، احساس شده است.
زلزله ترکیه و سوریه؛ آمار قربانیان به تقریبا ۳۶ هزار تن رسید
تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه رو به افزایش است. عکس:  سرتاج کایار/رویترز
زلزله در ترکیه و سوریه: جسد های پیدا شده از زیر آوار ها. عکس:  رویترز
ساختمان های فروریخته در ترکیه پس از زمین لرزه  شدید، دوشنبه ۶ فبروری ۲۰۲۳. عکس: رویترز