زنان مهاجر

برلین، آلمان، زنان جوان خیاطی می آموزند./عکس: Sean Gallup/Getty Images
تیم آریانا از مهاجران زن افغان مقیم ایران در مسابقات والیبال کابل پیروز شدند. عکس: کمیته ملی المپیک افغانستان
 زنان مهاجر افغان در یونان
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
سفره یلدای یک زوج مهاجر افغان زیر یک خیمه در جزیره لسبوس یونان/ عکس از جمشید امیری
سعدیه حسابی آشپز افغان در لیون. عکس از مهاجر نیوز
زهرا یعقوبی، پناهنده افغان که در آلمان زندگی می کند.
یک سازمان حمایت از خانواده‌ها در آلمان می گوید که برای زنان پناهجوی حامله، توجه چندان صورت نمی‌گیرد.
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
صف غذا برای زنان در کمپ موریا.  عکس از زهرا حسینی برای مهاجر نیوز
پناهجویان به خدمات صحی و بهداشتی یکسان در کشورهای جهان دسترسی ندارند. Credit: Medecins du Monde /Olivier Papegniers
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.