زنان مهاجر

زهرا یعقوبی، پناهنده افغان که در آلمان زندگی می کند.
یک سازمان حمایت از خانواده‌ها در آلمان می گوید که برای زنان پناهجوی حامله، توجه چندان صورت نمی‌گیرد.
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
صف غذا برای زنان در کمپ موریا.  عکس از زهرا حسینی برای مهاجر نیوز
پناهجویان به خدمات صحی و بهداشتی یکسان در کشورهای جهان دسترسی ندارند. Credit: Medecins du Monde /Olivier Papegniers
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.
اسکرین شات یا نما گرفت از صفحه فیسبوک انجمن زنان و زایمان بدون مرز.