زنان

تصویری از یک ویدیو که برای پروژه «ترک خشونت، زندگی در امنیت» ساخته شده است./عکس: «یو ان اچ سی ار»
نمایشگاه صنایع دستی انجمن مادران افغان در رامبویه، نومبر ٢٠١٩. عکس رحیمه نوری/ مهاجر نیوز
این واسطه نقلیه گروهی از مهاجران را حمل می‌کرد و در مرز میان قلمرو اسپانیا و مراکش تصادم کرد.
عکس از دویچه وله/ یک گروه از زنان مهاجر جایزه ادغام را در بخش شنا دریافت کرد.
فاطمه جعفری، شگوفه بارز و معصومه عطایی، سه زن پناهجوی افغان در سویدن. گزارش ویدئویی از واسع محسن/ مهاجر نیوز
فرستنده عکس: فرزانه میرزایی/شماری از زنانی که از مهاجرت به افغانستان برگشته اند، در یک کارگاه تولیدی دوره کارآموزی را فرا می‌گیرند.
، این سه فرد مظنون متهم هستند که در لیبیا به مهاجران تجاوز کرده، آن ها را به اشکال مختلف عذاب داده یا کشته اند.
کشتی اوشن ویکینگ. عکس آرشیف از داکتران بدون مرز
طناز در یکی از جاده‌های پاریس: میخواهم برای خودم  و دخترم زندگی کنم.
براساس این کار تحقیقاتی بسیاری از زنان و دختران در انزوا زندگی می کنند و  برای شرکت در زندگی اجتماعی امکانات زیادی ندارند
در کمپ جدید پورت دوبرویلیه، شمار کودکان و خانواده ها چشمگیر است. عکس از مهاجر نیوز
انجمن بین المللی بانوان مهاجر