زندان

مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
مسیر تورخم بین افغانستان و پاکستان. 
عکس از آرشیف
پناهجویان در کانال مانش. عکس: رویترز
یک عضو گروه طالبان که از یک زندان نگهبانی می‌کند
Photo: STRINGER/REUTERS
پاکستان به تازه واردانی که خودشان را ثبت نام می کنند نیز کارت مهاجرت نمی دهد
در هفته های اخیر، روزانه هزاران مهاجر از ایران به افغانستان بر می‌گردند (عکس آرشیف)
  پلیس فرانسه در حال بررسی در مرز در شمال فرانسه. عکس: رویترز
رهگیری قایق های مهاجران توسط نیروهایی بریتانیایی در ساحل دوور در کانال مانش. عکس: پکچرالیانس
سه تن به دلیل قاچاق مهاجران برای ورود به یونان به ۴۳۹ سال زندان محکوم شدند. عکس: بادرلاین یوروپ
زندان پلجرخی در کابل
به گفته دادگاه، سه قاچاقبر، بیش از ۵۰۰ مهاجر را از طریق کانال مانش به انگلستان قاچاق کردند. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال در فرانسه