زندان

یک کشتی نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
مرکز بازداشت اداری برای خاریجان در حال اخراج در شهر رن. عکس از سیماد
 اسدالله رحمان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در زندان گوانتامو زندانی بود. حال او در فرانسه به عنوان پناهجو زندگی می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
 اسدالله رحمان. عکس از مهاجر نیوز
(عکس: ارشیف)، محکمه ایالتی در مگده بورگ، آلمان/عکس: Picture Alliance/J. Wolf
عکس تزئینی از الیانس پیکچر.
صفی از کامیون‌هایی که  برای رفتن به انگلستان در ورودی تونل مانش در فرانسه انتظار می‌کشند. عکس از رویترز
مهاجران مرکز تاجورا بعد از  چهل کیلومتر پیاده روی خود را به مرکز مهاجران در طرابلس رسانیدند. عکس DR
مرکز نگهداری مهاجران در عین زاره در جنوب طرابلس، پایتخت لیبیا. عکس از مهاجر نیوز
وزارت داخله فدرال آلمان در نظر دارد با پناهجویانی که در تشخیص هویت شان همکاری نکنند، برخورد جدی تر نماید.
دریچه ورودی زیر زمین انباری که مهاجران در آن‌جا زندانی شده بودند. عکس از: پلیس یونان.
یک پناهجوی افغان در برابر زندانی شدن غیرقانونی خود به دادگاه عالی فدرال آلمان شکایت کرد.
Webpack App