زیرسن

عکس آرشیف: انتقال گروهی از مهاجران از جزیره لیسبوس به  مراکز قاره ‌ای مهاجران  در یونان. عکس از رویترز
روند انتقال گروهی از مهاجران بدون سرپرست از کمپ های جزیره های یونان به آلمان.
گروهی از کودکان مهاجر در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس
عکس: امان الله جواد
به گفته داکتران بدون مرزحدود ۵۰ تن از مهاجران زیرسن و بدون همراه هنوز هم در شمال پاریس سرک‌ها یا سرپناه‌های نامناسب زندگی می‌کنند.  عکس تزئینی از پیکچر الیانس
در مجموع نزدیک به ۱۸۰۰ پناهجوی زیر سن و کودک در آلمان ناپدیده می باشند.
حدود ۵۰ پناهجوی زیر سن از یونان به آلمان انتقال داده شدند.
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
  گروهی از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا سرگرم بازی هستند. عکس از Amanullah Jawad
اولا یلپکه: کودکان پناهجو باید از امکانات آموزشی برخوردار باشند.
عکس از آرشیف/ قرار است تا کم تر از یک هفته آینده، ده ها پناهجوی زیرسن از یونان به آلمان و لوکزامبورگ انتقال داده شوند.
عکس آرشیف: کمپ موریا. عکس از الکیس کنستانتینیدیس
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز