زیرسن

در پاریس مهاجران زیر سن و بی سرپناه اوقات خود را در خیابان ها می سپری می کنند. عکس: ار اف ای
کودکان مهاجر در کمپ موریا در جزیره لیسبوس
تعداد زیادی از مهاجران زیرسن و بدون همراه که بی سرپناه هستند، در جاده‌ها می‌خوابند. عکس از  مهاجر نیوز
 مهاجران زیر سن در اتوبوس پس از رسیدن آنها به میدان هوایی هانوور. عکس: اف. بیمیر/ رویترز
عکس از آرشیف/ مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان

عکس از آرشیف/ آلمان سعی بر افزایش اخراج پناهجویان قبول نشده دارد
ابراهیم احمدی، مهاجر زیرسن افغان حدود یک سال در کمپ فیلاکیو  زندگی کرده است. عکس از رویترز
حدود پانزده تن از نوجوانان که زیرسن بودن شان رد شده، از ۲۰ سپتمبر در یک حوابگاه موقتی در یک تئاتر ، در سن-سن-دنی می‌خوابند. عکس از ژولیا دومون
گروهی از مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
یک کودک مهاجر در کمپ جدید لیسبوس. عکس از رویترز
شمس الله، مهاجر ۱۶ ساله افغان قبل از آتش سوزی در کمپ موریا زندگی می‌کرد اما حالا در لیسبوس آواره شده است. عکس از مهدی شبیل/ مهجر نیوز
کمپ موریا پس از آتش سوزی ویرانگر/عکس: Getty Images/AFP/M. Lagoutaris