سازمان ملل

شماری از شاخه های سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که زمینه آموزش و پرورش برای کودکان مهاجر بیشتر از پیش فراهم شود.
یکی از مراکزی که در آن پناهجویان و مهاجرین در لیبیا زندگی می‌کنند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
مهاجران بعد از نجات  آنها در ساحل لیبی، سه شنبه ٢۷ اگست. عکس از: رویترز
عکس از اوشین وایکنگ: SOS MEDITERRANEE
در ماه های اخیر شمار زیادی در مسیر دریای مدیترانه به سمت اروپا تلف شده اند.
کشتی سی واچ در  مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹. عکس: رویترز
سازمان ملل تأکید می‌کند که نباید پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه به لیبیا باز گردانده شوند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
پناهندگان سوری در یونان. عکس از زهره بن سمره/ خبرگزاری رویترز
عکس از آرشیف/ سازمان ملل نسبت به وضعیت کودکان در لیبیا ابراز نگرانی کرد.