سازمان ملل

پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده شده اند در انتظار اسکان مجدد در آلمان به سر می‌برند.
فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جزیره لیسبوس یونان
از نظر سازمان های حامی مهاجران، اتحادیه اروپا تا به حال نتوانسته برای حل مساله مهاجرت پاسخ جامعی پیدا کند./عکس: Reuters/A. Konstantinidis
مهاجران سوار بر یک قایق بادی توسط نیرو های دریایی لیبیا در آب های مدیترانه نجات داده شدند.١٥جنوری ٢٠١٨. عکس از رویترز
عکس: رویترز/T.Al-Sudani
عکس از آرشیف/ مهاجران در صحرای افریقا
شورای اروپا از وضعیت نامناسب پناهجویان در جزایر یونان انتقاد کرده است
عکس از آرشیف دویچه وله/ از کودکان مهاجر در مرز یونان و مقدونیه شمالی
بر بنیاد یافته های شورای پناهندگان ناروی، درگیری های مسلحانه سبب شده اند که تنها در دو ماه اخیر صدها هزار تن در جهان آواره شوند
شماری از مهاجران سوریایی که با عبور از رودخانه ماریتسا (ایوروس) خود را به یونان رسانده اند./عکس: Reuters/A. Konstantinidis
سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ
سازمان ملل می‌خواهد که برای مبارزه با شیوه ویروس کرونا در میان پناهجویان، اختصاص یافتن ده‌ها میلیون دالر لازم می‌باشد.