سازمان ملل

۱۱ نومبر سال ۲۰۲۱، کودکان مهاجر یا آواره در مقابل حصار مرزی بین پولند و بلاروس. عکس: رویترز
افغان هایی که از مرز افغانستان به پاکستان می روند. عکس: پکچرالیانس
تصویر از آرشیف دویچه وله: کودک دچار سوء تغذیه در شفاخانه ایندیرا گاندی در کابل
عکس از آرشیف/ اعضای گروه طالبان در کابل
فقر و گرسنگی در افغانستان
میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
لوگوی بانک جهانی. عکس: پکچرالیانس
جایگاه سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد
آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
مهاجران در مرز میان پولند و بلاروس در سف ایستاده اند تا از مرز عبور کنند. عکس: رویترز
گروهی از مهاجران و آوارگان در مرز پولند با بلاروس که در برابر گاردهای مرزی قرار دارند./ picture-alliance/dpa/TASS
خشونت، ناامنی، تغییرات اقلیمی و چالش های دیگر اجتماعی سبب شده اند که صدها هزار نفر در سراسر جهان آواره شوند
 Photo: Leonid Shcheglov/Belta/AFP/Reuters