ساموس

اردوگاه جدید پناهجویان در جزیره ساموس یونان (سپتمبر ۲۰۲۱)
یکشنبه شب گذشته یک آتش سوزی بزرگ در  کمپ واتی در جزیره ساموس رخ داد اما خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید. عکس از پیکچر الیانس

بحیره مدیترانه، تصویری از یک قایق بادی حامل مهاجران در بحیره مدیترانه. عکس از: Picture Alliance
آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۰)