سختگیرانه

حکومت کنونی یونان می گوید که حکومت پیشین نسبت به بحران مهاجران به خوبی واکنش نشان نداده و باعث شده که هزاران مهاجر در کمپ های پرازدحام جای داده شوند. (عکس: ارشیف)
انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان
رقم قربانیان در چهار ماه گذشته، در بحیره مدیترانه روزانه به هشت نفر رسیده است.
ماتئو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا