سرنوشت

برج‌ نظارتی ترکیه در امتداد مرز. عکس: رویترز
آرشیف: لیتوانیا برای پذیرایی از مهاجران در مرزهای خود با بلاروس کمپ ایجاد کرده است. عکس از رویترز، جولای ۲۰۲۱.
Photo: InfoMigrants احمد جمال، پناهجوی سودانی که در حال حاضر سرگرم فراگیری تحصیلات در شهر لیون فرانسه است.
بخشی از سریال/اعضای یک خانواده آلمانی در کنار ساحل نشسته اند که ناګهان یک قایق مملو از پناهجویان به نزدیک آنان می‌رسد.
مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز