سفر

در مسیر بالکان، مهاجران گاهی اوقات مجبور می شوند گزینه های خطرناک تری را برای رفتن به کشور های اروپایی در نظر بگیرند. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ یک گروه از مهاجران با مدارک جعلی در یونان بازداشت شد
یک هواپیما بر فراز یکی از میدان های هوایی جمهوری فدرالی آلمان
مرکز مهاجران در بخارست، پایتخت رومانیا. DR
پولیس فدرال آلمان بیش از ۲۰۰۰ شهروند خارجی را بازداشت کرده است که اجازه ورود مجدد به آلمان را نداشتند.
٣٠ مهاجر در کانال مانش به تاریخ ٢۴ اکتبر نجات داده شدند. عکس : premarmanche@
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال از کنترول مرزی با سویس خبر می‌دهد.
عکس از آرشیف/ شماری از پناهجویان را در ترکیه نشان می‌دهد.
روش تازه وزارت داخله فدرال آلمان برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان رد شده، چندان موثر نبوده است.
Webpack App