سویس

یک گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنند.
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان زیرسن که در ماه اپریل از یونان وارد آلمان شده بودند
سویس و هالند می‌خواهند که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان با یونان همکاری کنند.