سیاست

عکس آرشیف از جریان عبور گروهی از مهاجران از مرز مجارستان در آغاز بحران مهاجرت به اتحادیه اروپا
یک نظرسنجی اروپایی نشان می دهد که مردم تجمع بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی این اتحادیه خوانده اند.
اورزولا فون دیرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
در شماری از شهرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه برلین و هامبورگ علیه سیاست پناهندگی تظاهرات راه اندازی شد
عکسی از مادران و کودکان قربانی در کابل در دست یکی دانشجویان معترض در شهر اوسنابروک آلمان
تصویر آرشیف از سخنرانی انگلامرکل صدرعظم آلمان در پارلمان فدرال این کشور
سفر نجاتی، پناهجوی افغان است که در سال ۲۰۱۵ وارد اتریش گردید.
مهاجران در منطقه ای مرزی در ترکیه که در نزدیکی رودخانه مرزی اوروس با یونان موقعیت داردږ
بازگشت توده ای مهاجران افغان از ایران در ماه مارچ
جوزپه کنته پس از دیدار با رئیس جمهور، در کنفرانس مطبوعاتی، پنجشنبه ٢۹ اگست ٢۰۱۹. عکس از: رویترز
همزمان با سیاست سختگیرانه ایتالیا، بیشتر پناهجویان تلاش می کنند که از مسیرهای دیگر خود را به قلمرو اتحادیه اروپا برسانند.
هنریته ریکر، شهردار شهر کلن آلمان