شهروندی


در قوانین مربوط به شهروندی آلمان اصلاحاتی انجام شده که به فعالیت های تروریستی، چندهمسری و افرادی مربوط می شود که هویت واقعی شان را پنهان کرده اند.
وزیر عدلیه آلمان فدرال از ممنوعیت اعطای شهروندی برای متقاضیان چند همسره استقبال کرد.
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
در ده سال گذشته، از حدود سه صد شهروند خارجی تابعیت آلمان پس گرفته شده است.
در شرایط خاص امکان سلب تابعیت از شهروندان کشورهای اروپایی وجود دارد.
مقام های آلمانی گروه دیگری از پناهجویان افغان را اخراج کردند
سه پناهجو به پاس شجاعت در نجات دادن شماری افراد از آتش سوزی، شهروندی یونان را به دست آوردند.
Photo: Imago/Xinhua
نمایی از  محکمه عالی اروپا  در لوگزامبورگ
کدام کشورها حق شهروندی با قید و شرط عرضه می کنند؟
سفارت افغانستان در یونان