شکنجه

عکس تزئینی: یکی از مراکز بازداشت مهاجران در لیبیا در سال  ۲۰۱۷. عکس از: رویترز.
عکس از آرشیف/ با وجود تهدید ویروس کرونا در جهان، مهاجرت افغان ها به کشورهای دیگر ادامه دارد.
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران افغان مدعی اند که پس از شکنجه توسط نیروهای ایرانی، به رودخانه انداخته شدند.
بخشی از کمپ مهاجران در تیستد، واقع در شمال یوتلند، دنمارک/عکس: EPA/Sara Gangsted
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
مهاجران در صحرا، در مراکز بازداشتی که در جنوب لیبیا قرار دارند، به طور غیرقابل تصوری سواستفاده می شوند
یک مهاجر در مرکز زینتان در طرابلس. دی آر
قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند که مهاجرین را با نیرنگ در دام خود بیندازند.
پناهجویاندر مرز صربستان و مجارستان
مهاجران در یک بازداشت‌گاه در لیبی. عکس از رویترز.