شکنجه

نهادهای دولتی در ایران اعتراض های مردمی را که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، با استفاده از خشونت آمیز سرکوب کردند./عکس: Zuma Press / picture alliance
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
ماموران گارد مرزی لتونی از کنار حصار موقتی که با سیم خاردار در مرز این کشور با بلاروس ساخته شده است، عبور می کنند. ۲۸ سپتمبر سال ۲۰۲۱. REUTERS/Ints Kalnins
یک عضو گروه طالبان که از یک زندان نگهبانی می‌کند
Photo: STRINGER/REUTERS
شماری از اعضای گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان
 Photo: AP
در اردوگاه پابرابه در لیتوانیا، حضور سربازان با سگ ها  .باعث وحشت مهاجران می شود. عکس: حق کاپی محفوظ است
پلیس بلغاریه در مرز با ترکیه، نوامبر ۲۰۲۱.  عکس: گیتی ایمژ
پروین، مهاجر ایرانی: «در جریان یکی از اخراج هایم از یونان، با خود تعهد کردم که وقتی به اروپا رسیدم به دادگاه شکایت خواهم کرد و خواستار عدالت خواهم شد.» عکس: کاپی از یوتیوب

پولند از ورود مهاجران به خاک اتحادیه اروپا ممانعت می کند./عکس: State Border Committee of the Republic of Belarus/TASS/dpa/Picture-alliance
برخورد اعضای طالبان با مردم به تصویر کشیده شده است
گفته می‌شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان، سرکوب قتل‌های هدفمند و تعقیب در این کشور افزایش یافته است