صحت

عکس تزئینی: کمپ نپیر برای پناهجویان در جنوب شرق بریتانیا، جنوری ۲۰۲۱.
عمران ملاخیل، پناهجوی افغان، در مرکز اوفی در پاریس برای اولین بار واکسین می‌شود، ۵ جنوری ۲۰۲۲. عکس از مهاجر نیوز
داکتر سلیمه ۲۹ ساله، داستان زندگی خود را به دختران مهاجر افغان قصه می کند. عکس: سازمان ملل
عکس تزئینی: کارگران مهاجر افغان در ایران: عکس دویچه ویله
نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده‌اند، از دسترسی به واکسین محروم هستند. عکس از رویترز
گروهی از کودکان بی جاشده در نزدیکی معبر باب الهوی که در مرز سوریه با ترکیه قرار دارد /عکس: Zein Al-Rifai/archive/EPA
مهاجرانی که محل اقامت شان مشخص نیست، ترس دارند از خدمات صحی در آلمان استفاده کنند
مرکز ژله در بلژیک به اختلالات جدی در عملکرد با مهاجران مواجه است. عکس: سازمان مهاجرت آزاد
اپلیکیشن صوتی آلیا گفتگو میان بیمار و متخصص صحی را که به یک زبان صحبت نمی کنند، ترجمه می کند. عکس: برگرفته از سایت AaliaTech
عکس از آرشیف/ برگشت مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
مهاجران برای مقابله با ویروس کرونا ماسک پوشیده اند
March 20, 2020 | Photo:  Reuters/Elias Marcou
یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر کسل آلمان 
(عکس آرشیف)