صحت

عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است
مردم آسیب دیده از زمین لرزه در ولایات خوست و پکتیکا. عکس: یونیسف
هوتل هالیدی این در حومه غربی لندن که صدها مهاجر افغان، ایرانی و سایر کشورها در آن به سر می‌برند. عکس از مهاجر نیوز
علی، ترجمان سازمان داکتران بدون مرز در حال ارائه معلومات صحی در خیمه مهاجران. عکس: مهاجرنیوز
داکتران بدون مرز در روم/عکس: Doctors Without Borders/Medici Sanza Frontiere
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
عکس تزئینی: کمپ نپیر برای پناهجویان در جنوب شرق بریتانیا، جنوری ۲۰۲۱.
عمران ملاخیل، پناهجوی افغان، در مرکز اوفی در پاریس برای اولین بار واکسین می‌شود، ۵ جنوری ۲۰۲۲. عکس از مهاجر نیوز
داکتر سلیمه ۲۹ ساله، داستان زندگی خود را به دختران مهاجر افغان قصه می کند. عکس: سازمان ملل
عکس تزئینی: کارگران مهاجر افغان در ایران: عکس دویچه ویله
نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده‌اند، از دسترسی به واکسین محروم هستند. عکس از رویترز
گروهی از کودکان بی جاشده در نزدیکی معبر باب الهوی که در مرز سوریه با ترکیه قرار دارد /عکس: Zein Al-Rifai/archive/EPA