عبور

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
فرانتکس. عکس: پکچرالیانس
یک خانواده افغان در راه بالکان در مرز میان بوسنیا و کرواسی، دسامبر ۲۰۲۰.  عکس: پکچرالیانس
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می کند.  عکس: پکچرالیانس
مهاجران در بندر دوور در بریتانیا. عکس: دانیل له ال/ ای اف پی
اردوگاه مهاجران در نزدیک شهر دانکرک، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. عکس: دانا البز/مهاجرنیوز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
آتش گرفتن یک مرکز رسیدگی به پناهجویان رد بریتانیا. عکس: رويترز
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
کانال مانش. عکس: رویترز
The border fence between Turkey and Greece runs near the wetlands of the Evros River