عدم پذیرش

انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
با این هواپیما در سال ۲۰۱۶ شماری از پناهجویان افغان از شهر فرانکفورت آلمان به افغانستان اخراج گردیدند
پس از حمله روسیه به اوکرایین، میلیون ها پناهجو  به آلمان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا فرار کردند/عکس: Rojtek Radwanski/
اولاف شولتس صدراعظم آلمان
در برابر اخراج های اجباری همواره مقاومت های صورت می گیرد
اخراج یک خانواده مهاجر از آلمان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
پناهجویان اوکرایینی انتظار انتقال شان به ایتالیا هستند
مهاجران در دنمارک
بروکسل: بسیاری از پناهجویان در بلجیم و هالند ماه هاست که در شرایط اسفباری زندگی می کنند
توقف دوباره توضیع پاسپورت در افغانستان