عضو

در سال ۲۰۱۹ شمار اهداکنندگان عضو در آلمان افزایش یافت، اما هنوز هم برای رفع نیازها کافی نیست./عکس: picture alliance/S. Stache
آلمان چهار عضو پیشین "جبهه النصره" را محکوم به مجازات نمود.
قرار است یک پناهجوی ۳۳ سوریایی در پیوند به عضویت گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه شود.
پناهجویان و مهاجرین می‌توانند بدون داشتن حق رایدهی در دایره سیاست آلمان داخل شوند.