غیرقانونی

بریتانیا با اینگونه اقدام ها در صدد جلوگیری از مهاجرت به این کشور و اخراج مهاجران غیرقانونی است. عکس: مهاجرنیوز
  پلیس فرانسه در حال بررسی در مرز در شمال فرانسه. عکس: رویترز
نجات مهاجران در مانش، اپریل ۲۰۲۲.  عکس: Twiter @Premar
یک پلیس فرانسوی در حال بازرسی. عکس: رویترز
 لطیف، مهاجر افغان در مرز میان کرواسیا و بوسنیا خیمه زده است. عکس: مهاجرنیوز/ شارلوت بواتیو
پلیس یونان در حال بررسی مهاجران در مرز. عکس: اداره بین المللی مهاجرت
شهر استانبول در ترکیه. عکس: رویترز
مشارکت مهاجران در یک کارگاه مسایل سیاسی که توسط سازمان سکیورکاتولیک برنامه‌ریزی شده است، ٢۴ می ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز
بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ مهاجر  از اردوگاهی در شهر گراند سینت در شمال فرانسه به روز چهارشنبه ٢۴ می تخلیه شدند. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
مهاجران در بندر دوور انگلستان، برج می سال جاری. عکس: رویترز
مهاجران در یک اردوگاهی در شهر کاله. عکس: EPA
مهاجران افغان در مرز  ولایت نیمروز  با ایران، اکتوبر ۲۰۲۱. عکس: رویترز