غیرقانونی

یک مهاجر که توسط آرمان یوسف رحمانی، در فضای بسیار تنگ یک کوچ جابجا شده بود. عکس از وزارت داخله بریتانیا
کامیون حامل مهاجران ویتنامی که اجساد شان را پولیس از کانتینر یخچالی پیدا کرد، اکتوبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
بر مبنای آمار کاخ الیزه، از مجموع ۱۱۱۵ مهاجر غیرقانونی و مظنون به افراط گرایی، ۶۰۱ تن اخراج شده‌اند. عکس از پیکسابی
جسد آرتین، کودک ۱۵ ماهه کرد ایرانی که با چهار عضو دیگرخانواده‌‌اش در کانال مانش غرق شده بودند پس از دو ماه در سواحل ناروی پیدا شد. عکس از رویترز
عکس آرشیف: کنترول یک کامیون توسط پولیس فرانسه
عکس آرشیف : گروهی از مهاجران در  ترکیه.
یک پست مرزی میان هنگری و صربستان. عکس از رویترز
انگلستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ کنترول دیجیتال در مرزهایش را اجباری کند. عکس از پیکچر الیانس
عکس آرشیف: یک گروه از پناهجویان افغان در منطقه دغوبایزید در مرز ترکیه و ایران
عکس از Reuters/U. Bektas:
یک کشتی نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
ایستگاه راه‌آهن گاردونور در پاریس. عکس از رویترز
پولیس ملی فرانسه. عکس از تویتر پولیس ملی