غیرقانونی

نیروهای دریایی فرانسه در یک مورد به کمک یک کشتی حامل ۱۴ مهاجر شتافتند. عکس از Permamanche
 عکس از  Creative Commons
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.
عکس آرشیف: صفی از لاری‌ها که می‌خواهند وارد تونل زیردریایی مانش شوندو به انگلستان بروند. عکس از  رویترز
پولیس مرزی فرانسه هنگام کنترول یک لاری. عکس از پیکچر الیانس
واحد نظامی ایتالیا در حال ارزیابی کارگران در یکی از مزارع این کشور می‌باشد. Photo: ARCHIVE/CREDIT/CARABINIERI PRESS OFFICE
آرشیف: دادگاه لیون. عکس از مهاجرنیوز/آلیسیون فیمیر
یک کشتی گزمه دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
عکس تزئینی از گریگور شوستر
توقیف خانه اداری منیل املو، در حومه شمال پاریس. ماه اپریل ٢٠١٩.  عکس از مئوا پوله/ مهاجر نیوز
عکس تزئینی: ماموران مرزی در مرزهای مقدونیه شمالی  و بلغاریا.