غیرقانونی

عکس از ایماگو/ وای ناکو
عکس آرشیف: مهاجران افغان در پاکستان
عکس آرشیف: یک قایق  مهاجران در حال حرکت از منطقه ساحلی ایواچیک در ترکیه به سوی جزیره لیبسوس در یونان،  ٢٨ فبروری ٢٠٢٠. عکس از رویترز
عکس آرشیف: یک قایق مهاجران در دریای اژه در نزدیکی جزیره لیسبوس. عکس از رویترز
  عکس از صفحه فرمانداری دریای مانش و دریای شمال فرانسه
از آغاز سال ۲۰۲۱، بیشتر از ۲۰۰ مهاجر توانسته‌اند از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانند. عکس آرشیف از ایماگو
٥١ مهاجر توسط قاچاقبران در شاهراه نزدیک به شهر تور در منطقه مرکزی-غربی فرانسه رها به حال خود رها شدند. عکس: گوگل
عکس آرشیف از صفحه تویتر کانال مانش و دریای شمال.
یک خانواده مهاجر افغان در پاکستان. عکس از UNHCR
تصویر آرشیف: گروهی از مهاجران در ترکیه. عکس از پیکچر الیانس
قایق مهاجران در کانال مانش. مارچ ۲۰۲۰. عکس: برگفته شده از صفحه پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه
یک گروه از مهاجران در بندر دوور به انگلستان رسیدند، ٢سپتامبر ٢٠٢٠. عکس: اماگو