فرودگاه

سپین بولدک، مرز میان افغانستان و پاکستان. عکس: فرانس پرس/گیتی ایماژ
ازدحام در میدان هوایی کابل (آگست ۲۰۲۱)
یک گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنند.

بربنیاد اطلاعات یک روزنامه آلمانی در هفت ماه نخست سال روان، ۶۱۷۵ مورد پرواز غیرقانونی به این کشور ثبت شده است. (عکس:ارشیف)
میدان هوایی تسالونیکی در یونان: تقریبا هر روز در میدان های هوایی یونان جلوی ادامه سفر مهاجران با اسناد جعلی گرفته می شود.
نمای بیرونی زپی در نزدیکی فرودگاه رواسی در پاریس. عکس از: خجسته ابراهیمی.