فعالیت

افتتاح برنامۀ زن، زندگی آزادی. عکس: مهاجر نیوز
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه
کارگاه مجسمه سازی در سازمان ارمی دو سالو. عکس: ارمی دو سالو