قانون


گروهی از مهاجرانی که از کانال مانش عبور کرده اند و به قلمرو بریتانیا رسیده اند
 March 15, 2022 | Photo: Reuters/Henry Nicholls
پارلمان اتحادیه اروپا اصلاحات قانون اجازه کار نیروی متخصص خارجی را تصویب کرد
مقام های مسئول، نشان انگشت یک پناهجو را می گیرند
Photo: Getty Images/S. Gallup
در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰ هزار پناهجو در سویدن درخواست پناهندگی کردند
Photo: Picture-alliance/dpa/J.Ekstromer
پناهجویانی که در کانال مانش میان انگلیس و فرانسه متوقف گردیده اند: Picture alliance
 افپرا (اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) در فونتونی سو بوا. عکس: افپرا
سر از اول  اگست سال ۲۰۱۸ و تنظیم مجدد قوانین الحاق اعضای خانواده به پناهجویانی که محافظت فرعی دریافت کرده اند، حداکثر یک هزار تن از اعضای خانواده های آن ها در ماه می توانند به آلمان بیایند./عکس: picture-alliance/dpa/S.Pförtner
شهر لندن. عکس: picture-alliance/dpa/D. Kalker
نزدیک به٥٠٠٠٠٠ مهاجر غیر قانونی در شهر لندن به سر می برند. عکس: آرشیف/دی ار
عکس از آشیف/ در شش ماه نخست امسال، قانون جدید موسوم به «بازگشت تنظیم شده» در آلمان منتج به افزایش روند اخراج پناهجویان نشده است
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
یکی از اردوگاه های مهاجران در شهر دریسدی آلمان