قاچاق انسان

عکس: صفحه تویتر پلیس ملی فرانسه
آرشیف: مهاجران کارگر در مزارع پرتگال. عکس از پکچرالیانس
آرشیف: قایق مهاجران در دریای اژه. عکس از رویترز
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان. عکس: رویترز
پایان مسیر بالکان در تریست.
عکس: انسا/ پوتیک‌نانو
پناهجویان در کانال مانش. عکس: رویترز
موترهای پولیس در طول تخلیه اداره های گمرک کلاویره در بخش بالایی دره سوزا که از سال ۲۰۲۱ توسط یک گروه انارشیست های فرانسوی و ایتالیایی برای کمک به مهاجران اشغال شده بود/عکس: US Questura Torino/ANSA
پولیس آلمان در جریان ماموریت
مرز صربستان و مجارستان در روستای روزک.
تصویر: رویترز/برنادت زابو
رهگیری قایق های مهاجران توسط نیروهایی بریتانیایی در ساحل دوور در کانال مانش. عکس: پکچرالیانس
نیروهای بریتانیایی در حال انتقال مهاجران نجات داده شده از کانال مانش به بندر دوور. عکس از رویترز