قایق

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
دو قایق رها شده در ساحل کاله در شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
گروهی از  مهاجران افغان در دریای اژه. عکس: رویترز
دست کم پنج مهاجر در نزدیک سواحل تونس جان باختند
عکس از آرشیف/  REUTERS/Borja Suarez
آرشیف: یک قایق مهاجران در لامپدوسا. عکس: انسا
دست کم ۱۵ مهاجر پس از غرق شدن قایق حامل شان در بحیره مدیترانه جان باختند
عکس از آرشیف
اردوگاه مهاجران در نزدیک شهر دانکرک، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. عکس: دانا البز/مهاجرنیوز
آرشیف، عکس از پکچر الیانس

آلمان، سال ۲۰۲۱، گروهی از پناهجویان به میدان هوایی هانوفر رسیدند. عکس: پکچرالیانس
قایق مهاجران در ساحل سانگت در فرانسه، ٢٩نوامبر ٢٠٢٢ عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز