قایق

یک کشتی گزمه دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
قایق مهاجرانی که می‌خواهند به انگلستان بروند. عکس از صفحه‌ی تویتر فرماندهی دریایی مانش و شمال @premarmanche
عکس آرشیف: خیمه‌های مهاجران در کاله. عکس از مهدی شبیل
محافظان ساحلی فرانسه طی دو روز ۲۶ مهاجر را از کانال مانش نجات دادند. عکس از permamanche@
یک قایق مهاجران در کانال مانش. عکس از صفحه تویتر پولیس دریای شمال فرانسه
یک کشتی گزمه دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پیکچر الیانس
عکس آرشیف از صفحه تویتر فرمانداری دریای شمال و کانال مانش  فرانسه
عکس تزپینی: گروهی از مهاجران دستگیر شده در مدیترانه به لیبیا بازگردانده شده‌اند، ۹ جنوری ۲۰۱۸.  عکس از هانی اماره، رویترز
 یک قایق کوچک مهاجران که  روز ۱۶ مارچ ۲۰۲۰ در کانال مانش نجات داده شد. عکس از permamanche
یک کشتی نیروهای دریایی فرانسه. عکس از نیروهای دریایی
۱۶ مهاجر سوار بر یک قایق کوچک روز دوشنبه در آب‌های نزدیک دنکرک نجات داده شدند. عکس از permamanche
عکس از آرشیف/ شمار مهاجران در سال روان در مالتا افزایش یافته و تا به حال ۱۵۰۰ تن به ای کشور آمده اند./ عکس: Picture Alliance/AP Photo/Felipe Dana