قتل

حرم امام رضا در شهر مشهد/ ایران
Photo:alimdi/IMAGO
محکمه ایالتی برلین
عکس تژئینی: پولیس ایالت نوردراین وستفالن در تلاش است که یک گروه از مردان را در پیوند به تقل یک مرد ۳۷ ساله دستگیر کند
نیروهای یونان فعالیت های شان را برای پیدا کردن قاچاقبران انسان گسترش داده اند
Photo: Nicolas Economou / Nur Photo / picture alliance
دادگاه یک مرد را در برلین به حبس ابد محکوم کرد
محکمه دو مرد افغان به اتهام قتل خواهر شان در برلین آغاز گردید. عکس از آرشیف
نیروهای طالبان در کابل، ۱۵ اگست ۲۰۲۱. عکس از رویترز
یکی از محاکم آلمان
ماموران پولیس در آلمان/عکس: Picture-Alliance

مهاجران در لیبیا در دستان قاچاقبران
عکس: Reuters
مردی که متهم به قتل والتر لوبکه می‌باشد
Kai Pfaffenbach/Pool/REUTERS
عکس آرشیف از یک بس مسافربری ر آلمان