لامپدوسا

کشتی «سی واچ ۳»

دراین عکس، قایق تندروی گارد ساحلی لیبیا به کشتی تدارکاتی «Vos Tritton» نزدیک می شود تا مهاجران نجات یافته را به همراه ببرد/ عکس: Sea Watch/Twitter
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران هنگام ورود به لامپدوسا، ۲۴ جولای ۲۰۲۰. عکس از رویترز
روز شنبه ۲۹ اگست، نگهبانان ساحلی ایتالیا ۴۹ مهاجر آسیب پذیر کشتی لوییز میشل را به لامپدوسا انتقال دادند. عکس از رویترز
گروهی از پناهجویان که به جزیره لامپدوسا رسیده اند
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به جزیره لامپدوسا رسید
سلیف و ۹ مهاجر دیگر در سرک های یکی از شهرهای جزیره سیسیلی می خوابند./عکس: DR