لیسبوس

کمپ موری در جزیره لیسبوس بعد از آتش سوزی \ عکس از نبیله کریمی
آتش سوزی در اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان 
(۹ مارچ ۲۰۲۱)
عکس از: یک پناهجوی افغان از اردوگاه کاراتیپه
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
زنان مهاجر افغان جلوی اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس نوزدان شان را برای محافظت از باران درپلاستیک پیچانده اند
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
۱۳ سپتمبر سال ۲۰۲۰، جزیره لییسبوس، کودکان در امتداد جاده ای که در نزدیکی کمپ کاراتپه قرار دارد، راه می روند./عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
کارتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس
دسمبر ۲۰۲۰

۱۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، کمپ کاراتپه در جزیره لیسبوس/عکس: EPA/VANGELIS PAPANTONIS
اورزولا فون دیرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا/عکس: EPA /Olivier Hoslet