لیسبوس

عکس: ارشیف/یک قایق مهاجران در برابر ساحل شمالی جزیره لیسبوس/عکس: Holly Young
به گفته نیروهای نجات یونان، این مادر مهاجر نوزادش را در  جزیره غیرمسکونی باربالیاس به دنیا آورد.  عکس: پکچر الیانس
۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰/جزیره لیسبوس، یونان، آتش سوزی در کمپ موریا به ویرانی کامل آن منجر شد/عکس: REUTERS/Alkis Konstantinidis
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس آمده بودند، ملاقات کرد. ۲۲ دسمبر ۲۰۲۱
کمپ موری در جزیره لیسبوس بعد از آتش سوزی \ عکس از نبیله کریمی
آتش سوزی در اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان 
(۹ مارچ ۲۰۲۱)
عکس از: یک پناهجوی افغان از اردوگاه کاراتیپه
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
زنان مهاجر افغان جلوی اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس نوزدان شان را برای محافظت از باران درپلاستیک پیچانده اند
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
۱۳ سپتمبر سال ۲۰۲۰، جزیره لییسبوس، کودکان در امتداد جاده ای که در نزدیکی کمپ کاراتپه قرار دارد، راه می روند./عکس: Getty Images/AFP/L.Gouliamaki
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
کارتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰