مجرم

Michael Kappeler/dpa/picture allianceماموران پولیس آلمان یک مهاجر افغان را به درون هواپیمایی هدایت می کنند تا به افغانستان اخراج شود.
عکس: ارشیف/یک گروه ۲۸ نفره پناهجویان کرد و ایرانی که در یک مرکز اخراج در دنمارک زندگی می کردند، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
عکس از آرشیف/ پولیس آلمان در جریان انتقال یک مظنون است
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
سارنوالی فدرال آلمان گفته است که این مرد اخیراً در ایالت هسن این کشور کار می کرد
محکمه منطقه‌ای فرایبورگ آلمان، قضیه تجاوز گروهی بالای یک جوان ۱۸ ساله (عکس آرشیف)
یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان ردشده افغان از آلمان به کابل رسید.
عکس از آرشیف/ یک مهاجر افغان در پیوند به همکاری با قاچاقبران انسان شریک جرم شناخته شد.
عکس از آرشیف/ میزان جرایمی که پناهجویان مرتکب آن در آلمان دانسته می شوند در این اواخر کاهش یافته است.
محکمه منطقه ای ثابت کرد که متهم که در زمان ارتکاب جرم ۲۲ سال داشته، سوزانه را مورد تجاوز جنسی قرار داده و به قتل رسانده است.
روز چهارشنبه محاکمه یک پناهجوی ۲۵ ساله افغان در برابر محکمه ایالتی شهر باد کرویتسناخ آغاز شد.
این جوان ۲۶ ساله متهم به رفتار تحقیرآمیز و شکنجه است که یک جنایت جنگی به شمار می آید
Webpack App