محافظت

 پولیس ترکیه و گزمه خدمات عاجل در رودخانه ماریتسا (ایوروس) که مرز طبیعی بین ترکیه و یونان را تشکیل می دهد ۱۳ فبروری سال ۲۰۱۸/عکس:  picture alliance/E. Yildiz
آنته ویدمن ماوتس، مسئول امور ادغام مهاجران در آلمان
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ شورای اروپا نسبت به برخورد مجارستان در محافظت از پناهجویان و کودکان آنان انتقاد کرد.
عکس از آرشیف/ البانیا یک گروهی از پناهجویان افغان را در دریای اژه از آب بیرون کشید.
آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد که با گارد ساحلی یونان از مرز آبی میان ترکیه و جزیره ساموس نظارت کند.
یک اداره پست در شهر ناپولی ایتالیا
پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.
رقم مهاجرت به آلمان در سال گذشته نسبت به سال پیشتر از آن، کاهش یافته است.
بیش از ۳۱ هزار پناهجوی زیرسن را ادارات امور جوانان زیر چتر محافظت قرار داده اند.
عکس از دویچه وله/ حکومت اتریش در نظر دارد که سرحدات خود را بیشتر از پیش محافظت کند.