محکمه استیناف


بر بنیاد اطلاعات گروه رسانه ای فونکه، محکمه ها در آلمان باید به بیش از ۳۰۰ هزار شکایت که از سوی پناهجویان ارائه شده، رسیدگی کنند.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
یگانه مرکز دادگاه حق پناهندگی در فرانسه
 در شهر پاریس واقع شده است. عکس از تصاویر خیابانی گوگل
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
نمایندگان پارلمان فرانسه در حال بحث درباره قانون پناهندگی و مهاجرت.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور و ژرار کولومب، وزیر داخله فرانسه. عکس از خبرگزاری رویترز.
تصویر آرشیف، مهدی شبیل.
اردوگاه مهاجران در شمال پاریس در زمستان گذشته، عکس از مهاجر نیوز
اود ریمیلو، وکیل مدافع و کارشناس حق پناهندگی در پاریس. عکس از : اود ریمیلو.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی مسئولیت بررسی درخواست‌های استیناف را دارد
دویچه وله: صدها هزار شکایت علیه تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال از سوی پناهجویان رد شده در آلمان صورت گرفته است.
کمپ مهاجرانی که اغلب افغان هستند در کنار کانال سن مارتن در شمال پاریس، عکس از مهاجر نیوز.