محکوم

تصویر از جریان محاکمه در شهر اولم
نگهبانان در ورودی اردوگاهی در منطقه ترانزیتی تامپا در مجارستان نزدیک به مرز صربستان ایستاده اند. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند
دو پناهجوی افغان به اتهام تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش مقصر شناخته شدند.
کاپیتان کشتی سازمان غیردولتی "لایف لاین" در مالتا تبرئه شد.
محکمه محلی "تیرگارتن" آلمان یک خانم و شوهرش را در پیوند به انقتال غیرقانونی کودکان از یونان به آلمان به بیش از یک و نیم سال زندان محکوم کرد.
یک محکمه مردی را در پیوند به حمله با کار بالای گروهی از پناهجویان به پنج سال زندان محکوم نمود.
پولیس مجارستان را در جریان بازداشت یک پناهجو نشان می‌دهد.
یک جوان افغان در پیوند به چاقوکشی در اتریش، به حبس ابد محکوم به مجازات شد.
Webpack App