مخالفت

بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.
عکس از آرشیف/ صدها پناهجوی زیرس و بدون همراه در جزایر یونان گیر مانده اند.
عکس از آرشیف/ خواست شماری از شهرهای آلمان برای پذیرش مهاجران نجات یافته از بحیره مدیترانه، از سوی حکومت نوردراین وستفالن رد گردید.
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.
وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان با گسترش اخراج پناهجویان افغان مخالفت کرده است.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلمانی‌ها نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند.
الین ارسون، دختر فعال سویدنی که مانع یک پرواز به هدف جلوگیری از اخراج یک پناهجوی افغان شد.
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" با اخراج پناهجویان افغان از آلمان مخالفت کرد.
ایتالیا نمی‌خواهد پناهجویانی که آلمان به این کشور می‎‌فرستد را بپذیرد.
دو سازمان مدافع حقوق بشری خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آلمان شده اند.
عکس از دویچه وله/ دو سوم حصه شهروندان کشورهای اروپایی طرفدار پذیرش پناهجویان از کشورهای در حال منازعه اند.