مدرک

شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.
زنان حامله حتی اگر مدرک هم نداشته باشند، در آلمان از خدمات صحی برخوردار می‌شوند.
عکس از آرشیف/ دیوان محاسبات اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است که به وضعیت پناهجویان در ایتالیا و یونان رسیدگی بهتر نماید.
بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلستان معتقد است که تنها در لندن حدود ٥٠٠ هزار مهاجرغیرقانونی وجود دارند. عکس از پیکسابی DR
شماری از پناهجویان در ترکیه. عکس آرشیف.
دانشجویان رشته طب دانشگاه لایپزیگ که به سخنرانی علمی گوش می دهند.
یک زوج خارجی که همراه با کودکان هجده ماهه و سه ساله شان در ماه روز 23 اپریل به مرکز منیل-املو انتقال داده شده‌اند. عکس مه‌ئوا پوله/ مهاجر نیوز
یک مهاجرو پولیس فرانسه در  مرز مشترک ایتالیا و فرانسه. انسا/ الساندرو دی مارکو
عکس تزئینی، از پیکسابای.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
پناهجویان برای سفر به کشورهای مبدأ شان با محدودیت هایی در آلمان روبرو می‌باشند.
عکس از ویدیوی دویچه وله/ برنامه "مهارت‌های من" برای افرادی که تجربه دارند اما مدرک ندارند، برای پیدا کردن شغل همکاری می‌کند.