مدیترانه

دست کم ۲۲ پناهجو در مدیترانه ناپدید شده اند.
کشتی سی واچ در مدیترانه. عکس از صفحه تویتر
عکس آرشیف: پناهجویان در آب‌های ترکیه
ایتالیا یکی از کشورهای مهم ترانزیت پناهجویان به شمار میرود
هدف اصلی عملیات دریایی سوفیا که در سال ٢٠١٥ راه ندازی شد مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه لیبیا بود. عکس از پیکچر الیانس
عکس از آرشیف/ گروهی از پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه را نشان می‌دهد.
عکس آزشیف: مقام‌های مالتا در حال پذیرایی از یک کودک مهاجر که توسط کشتی ایلان کردی از مدیترانه نجات داده شد، ماه اپریل ٢٠١٩. عکس از Twitter / @seaeyeorg
مسیر بحیره مدیترانه برای مهاجرت های غیرقانونی خطرناک دانسته می‌شود.
عکس از صفحه فیسبوک سازمان سی واچ
کشتی سی واچ در  مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹. عکس: رویترز
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
ماتو سالوینی، وزیر داخله راست افراطی ایتالیا. عکس از رویترز