مدیترانه

١٧٦ سرنشین کشتی اوشین ویکنگ در بندر تارانتو در جنوب ایتالیا به تاریخ۱۶اکتبر پیاده شدند. عکس، سازمان اس او اس مدیترانیا
عکس آرشیف: اوشن ویکنگ در مدیترانه. عکس از سازمان اس او اس مدیترانه
اوشین ویکنگ در جریان دو عملیات نجات به تاریخ ۱۲و۱۳ اکتبر۱۷۶مهاجر را در آب های مدیترانه نجات داد. عکس: سازمان اس او اس مدیترانیا

کشتی نجات «اوشین وایکینگ» که مدیریت آن را «اس او اس مدیترانه» و «داکتران بدون مرز» برعهده دارند. سازمان «اس او اس» مدیترانه از وزیران داخله اتحادیه اروپا برای این که در زمینه تقسیمات مهاجران نجات یافته به نتیجه مشخصی دست نیافتند، انتقاد کرد.
لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا. عکس از رویترز
عکس آرشیف: یک کشتی نیروهای دریایی ایتالیایی در نزدیکی لامپدوسا. عکس از رویترز
عکس آرشیف: یک کشتی اسپانیایی در حال ترک بندر لامپدوسا. عکس از رویترز
کشتی اوشن ویکنگ. عکس از سازمان داکتران بدون مرز
توافق ابتدایی و موقتی درباره سهمیه بندی مهاجران نجات داده شده از مدیترانه در جلسه مالتا حاصل شد. عکس از پیکچر الیانس
«اوشین وایکینگ» در مجموع ۲۱۷ تن را در بحیره مدیترانه نجات داد که ۳۵ تن از آن ها قبلا به مالتا انتقال یافته بودند.
جوزپ کونته، نخست وزیر ایتالیا در دیدار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در روم. عکس از خبرگزاری رویترز
کشتی اوشن ویکنگ در مدیترانه. عکس از اس او اس مدیترانه