مرز

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال از کنترول مرزی با سویس خبر می‌دهد.
آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد که با گارد ساحلی یونان از مرز آبی میان ترکیه و جزیره ساموس نظارت کند.
دو ماه پیش، آژانس محافظت از مرزهای اروپا و پولیس گارد ساحلی (فرانتکس) ۵۰ مامور پولیس را به البانیا فرستاد.
سلوانیا به هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی خود می فرستد.
عکس از آرشیف/ نیروهای نجات در حال بیرون کشیدن پناهجویان اند.
زنان فوتبال را بدون مرز می دانند.
نمای یکی از اردوگاه های پناهجویان در یونان
"فرانتکس" نخستین ماموریت اش را در بیرون از قلمرو اتحادیه اروپا عملی می‌کند.
مقام‌های سویدن گفته اند که کنترول مرزی این کشور تا ماه نومبر امسال تمدید می‌شود.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
پولیس آلمان و اتریش کنترول مرزی میان این دو کشور را تشدید می‌کند.
بلغاریا اعلام کرد که تدابیر شدید امنیتی را در مرزهای جنوبی این کشور روی دست گرفته است.