مریضی

اردوگاه جدید مهاجران در لیسبوس. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ گروهی از کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L.Gouliamaki
با مسدود شدن مرز افغانستان با پاکستان و قطع تردد هوایی به هندوستان، هزاران افغان در این دو کشور گیر مانده اند.
۲۰ اکتبر ۲۰۱۷: مهاجری در جزیره‌ی ساموس یونان. عکس از رویترز، کوستاس بالتاس
پناهجویان به خدمات صحی و بهداشتی یکسان در کشورهای جهان دسترسی ندارند. Credit: Medecins du Monde /Olivier Papegniers
سازمان جهانی بهداشت از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به وضعیت بهداشتی پناهجویان و مهاجرین رسیدگی بهتر کنند.
مقام های آلمانی گروه دیگری از پناهجویان افغان را اخراج کردند
یک مهاجر در حال اخراج از میدان هوایی لایپزیگ  آلمان (عکس از آرشیف)
پناهجویان می توانند از خدمات بخش هایی از سیستم صحت آلمان بهره مند شوند